GINA HƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1
1

GINA HƯỜNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Kết nối với Gina tại:

Kết nối với Gina tại:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Nguyên quán:

Học vấn:

Chức vụ hiện tại:

5

Tiểu sử & Quá trình làm việc

Từ năm đến năm

Từ năm đến năm

Từ năm đến năm

TẦM NHÌN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

SỨ MỆNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

MỌI NGƯỜI NÓI GÌ VỀ GINA HƯỜNG

7

7

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG KHÁC

BẠN CẦN GINA HỖ TRỢ?

Gọi trực tiếp hotline của MGPA

Hoặc để lại lời nhắn qua email, bạn nhé!